Služby

Všímáte si, že většina inzerátů a reklam v tisku, v rádiích i v TV končí uvedením odkazu na WWW adresy? Proč tomu tak je? Je tomu tak proto, že internet je v současné době dominantou v reklamním trhu efektivní propagace!

Produkty a služby

Internetový marketing nabízí široké možnosti oslovení zákazníků. Jeho velkou výhodou je přesné cílení, měřitelná návratnost vložených investic, vysoká flexibilita a nízká cena. Při správně zvolené strategii vám dokáže přinést očekávaný efekt během krátkého časového období.

PPC reklama: je to nejefektivnější forma internetové propagace, neboť platíte pouze za uživatele, kteří kliknou na odkaz prezentující Vaše stránky a ty se jim skutečně zobrazí. více …

Banner reklama: Banner je druh reklamy používaný na www stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu. více …

Facebook reklama: Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Využijte jeho sílu pro sebe. více …

SEO: Search Engine Optimization (zkratka SEO, optimalizace pro vyhledávače) je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích, které odpovídá obsahu, pro danou webovou stránku vyšší pozici a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. Máme pro Vás garantované výsledky. více …

Linkbuilding: jedna z hlavních a zároveň nejdůležitějších součástí optimalizace pro vyhledávače (tzn. SEO). Účelem linkbuildingu je získat dostatek kvalitních zpětných odkazů, které Vám pomohou zvýšit postavení vyhledávání, a tím pádem i návštěvnost. více …

Google Analytics: online aplikace, která umožňuje uživateli monitorovat návštěvníky svých webových stránek, zjistit, sledovat a porovnávat podrobné informace o jejich aktivitě na webu uživatele. více …

Analýza: Podle Vašeho oboru doporučíme vhodné služby, které můžeme vytipovat v rámci vašeho rozpočtu, nebo maximálního požadovaného nákladu za návštěvníka. více …